Đào Hoa Đảo Cửu Âm

 - 
*

TRẬN PHÁP ĐÀO HOA ĐẢO CỬU CUNG BÁT QUÁI TRẬN

Hiệu quả Cửu Cung Bát Quái Trận: Trong phạm vi trận pháp, phe mình có nội lực tối đa +500 (đệ tử Đào Hoa Đảo +600), khi tấn công mục tiêu có xác suất 4% (đệ tử Đào Hoa Đảo là 8%) hồi phục 3% nội lực, (đệ tử Đào Hoa Đảo nhận thêm sát thương nội công bạo kích +6%), trong phạm vi trận pháp khiến phe địch giảm tốc 5%, người bố trận phe địch chịu thêm 100% sát thương.

Bạn đang xem: đào hoa đảo cửu âm

Chiêu thức trận pháp:Kỳ Môn Độn Giáp.

Hiệu quả chiêu thức:

Gây sát thương ngoại công cho mục tiêu, thêm trạng thái Mê Tung, cộng dồn 3 tầng đánh ngã

Chiêu thức trận pháp:Lý Đại Đào Cương.

Hiệu quả chiêu thức:

Gây sát thương ngoại công cho mục tiêu, thêm trạng thái Lý Đại Hào Cương, cấm khinh công 3s, nếu mục tiêu ở trên không sẽ bị đánh rơi.

Nhận trận pháp:

"Cửu Cung Bát Quái Trận" tầng 1:Sau khi nhận Danh Phận Bậc II Đào Hoa Sứ Giả, có thể đến chỗ tam đệ tử Kim Vô Châm của Đào Hoa Đảo (-424, -174) tiêu hao Đào Hoa Lệnh và điểm Kỳ Tài để đổi nhận.

"Cửu Cung Bát Quái Trận" tầng 2:Sau khi nhận Danh Phận Bậc III Giả Diện Kỳ Tài, có thể đến chỗ tam đệ tử Kim Vô Châm của Đào Hoa Đảo(-424, -174) tiêu hao Đào Hoa Lệnh và điểm Kỳ Tài để đổi nhận.

"Cửu Cung Bát Quái Trận" tầng 3:Sau khi nhận Danh Phận Bậc IV Ngọc Tiêu Kiếm Thần, có thể đến chỗ tam đệ tử Kim Vô Châm của Đào Hoa Đảo(-424, -174) tiêu hao Đào Hoa Lệnh và điểm Kỳ Tài để đổi nhận.

(Đệ tử Đào Hoa Đảo đạt đủ điều kiện đổi có thể hoàn thành nhiệm vụ ngày liên quan đến tứ đại đệ tử Đào Hoa Đảo để nhận điểm Kỳ Tài).

ĐÀO HOA ĐẢO TÁN CHIÊU ĐÀO CHI YÊU YÊU

Hiệu quả Đào Chi Yêu Yêu:

Hoa đào nở rộ, hương thơm ngào ngạt bay khắp các nẻo đường. Tốn 30% nội lực bản thân: điểm huyệt địch trong phạm vi 8m và tạo thành sát thương. Khiến bản thân rơi vào trạng thái Hồng Bá Thể, Đào Chi Yêu Yêu: tăng nhanh di chuyển và miễn thương.

(Chiêu thức chạy trốn, khi khí huyết bản thân giảm dưới 30% mới có thể thi triển chiêu thức, ý đồ ra chiêu tấn công địch mới rõ ràng)

Hiệu quả Đạn Chỉ Thần Thông:

Ngón giữa vận kình, ngưng tụ và phát ra, chiêu thức tinh diệu vô song, gây sát thương cho mục tiêu, đồng thời đánh tan nộ khí và đánh bay mục tiêu.

Hiệu quả Đạn Chỉ Thần Thông:

"Đào Chi Yêu Yêu" tầng 1:Sau khi nhận Danh Phận Bậc I Kỳ Môn Ẩn Sĩ, có thể đến chỗ đại đệ tử Lý Hàm Thu của Đào Hoa Đảo (-692, -167) tiêu hao Đào Hoa Lệnh và điểm Kỳ Tài để đổi nhận.

"Đào Chi Yêu Yêu" tầng 2:Sau khi nhận Danh Phận Bậc II Đào Hoa Sứ Giả, có thể đến chỗ đại đệ tử Lý Hàm Thu của Đào Hoa Đảo (-692, -167) tiêu hao Đào Hoa Lệnh và điểm Kỳ Tài để đổi nhận.

"Đạn Chỉ Thần Thông" 1-3:Sau khi nhận Danh Phận Bậc IV Ngọc Tiêu Kiếm Thần, có thể đến chỗ tứ đệ tử Tần Huyền Lôi của Đào Hoa Đảo (-528, -105) tiêu hao Đào Hoa Lệnh và điểm Kỳ Tài để đổi nhận.

MẶT NẠ ĐÀO HOA ĐẢO

Hoa Ảnh:Mặt nạ chuyên dùng của Đào Hoa Đảo, chỉ có đệ tử Đào Hoa Đảo mới mang được, dùng xong nhận được một kỹ năng của Bích Hải Triều Sinh Khúc hoặc thêm uy lực kỹ năng Đạn Chỉ Thần Thông, sát thương tăng 20-21 điểm.

Tàn Tinh:Mặt nạ chuyên dùng của Đào Hoa Đảo, chỉ có đệ tử Đào Hoa Đảo mới mang được, dùng xong nhận được một kỹ năng của Bích Hải Triều Sinh Khúc hoặc thêm uy lực kỹ năng Đạn Chỉ Thần Thông, sát thương tăng 5%.

Kim Giác:Mặt nạ chuyên dùng của Đào Hoa Đảo, chỉ có đệ tử Đào Hoa Đảo mới mang được, dùng xong nhận được một kỹ năng của Bích Hải Triều Sinh Khúc hoặc thêm uy lực kỹ năng Đạn Chỉ Thần Thông, sát thương tăng 10%.

Nhân Giả:Mặt nạ Hiệp Nghĩa, dùng xong điểm Hiệp Nghĩa nhận được tăng 5 lần.

U Minh:Mặt nạ Hành Ác, mỗi lần dùng xong điểm Hành Ác nhận được tăng 5 lần.

Tiêu Dao:Mặt nạ Kiệt Ngạo, dùng xong điểm Kiệt Ngạo mỗi lần nhận được gấp 5 lần.

Xem thêm: Nam Sinh Năm 1963 Mệnh Gì, Tuổi Con Gì Và Hợp Với Tuổi Nào?

Mặt Nạ Thác Ấn-Hiệp Nghĩa:Mặt nạ Thác Ấn, nguyên liệu chủ yếu của đệ tử Đào Hoa Đảo đưa người khác làm mặt nạ giang hồ (Nhân Giả, U Minh, Tiêu Dao).

Mặt Nạ Thác Ấn-Dạ Kiêu:Mặt nạ Thác Ấn, nguyên liệu chủ yếu của đệ tử Đào Hoa Đảo đưa người khác làm mặt nạ giang hồ (Dạ Kiêu).

Nhận mặt nạ:

Tất cả mặt nạ Đào Hoa Đảo đều có thể đến chỗ nhị đệ tử Trương Bích Vân (-640, -50) dùng Đào Hoa Lệnh và điểm Kỳ Tài đổi.

Hoa Ảnh:Sau khi nhận Danh Phận Bậc II Đào Hoa Sứ Giả có thể đổi.

Tàn Tinh:Sau khi nhận Danh Phận Bậc III Giả Diện Kỳ Tài có thể đổi.

Kim Giác:Sau khi nhận Danh Phận Bậc IV có thể đổi.

Nhân Giả, U Minh, Tiêu Dao, Dạ Kiêulà những mặt nạ đặc biệt, đệ tử Đào Hoa Đảo sau khi nhận được Danh Phận Bậc III có thể đổi.

Ngoài ra, mặt nạ đặc biệt có thể do người ngoài yêu cầu đệ tử Đào Hoa Đảo chế tạo (hai bên phải là hảo hữu), chế tạo mặt nạ cần tốn nguyên liệu chính và nguyên liệu phụ, trong đó vật liệu chính (Mặt Nạ Thác Ấn-Hiệp Nghĩa, Mặt Nạ Thác Ấn-Dạ Kiêu) có thể do đệ tử Đào Hoa Đảo sau khi nhận Danh Phận Bậc III Giả Diện Kỳ Ngộ đổi nhận, nguyên liệu phụ có thể nhận ngẫu nhiên thông qua hộp quà trong "Xã giao-tặng quà". Cách chế tạo mặt nạ giang hồ là nhấp phải avatar người chơi Đào Hoa Đảo bất kỳ, nhấp "Chế tạo mặt nạ".

XUẤT SƯ THẾ LỰC

Khi Danh Vọng thế lực người chơi đạt 118080, nội công đạt tầng 49, người chơi có thể đến chỗ NPC thế lực tiến hành xuất sư.

Lợi thế:

Sau khi xuất sư có thể gia nhập thế lực khác.

Vẫn bảo lưu bộ võ học và nội công.

Ảnh hưởng:

Trong vòng 24 ngày sau khi xuất sư không được gia nhập thế lực đã xuất sư.

Số tầng nội công thế lực này giảm xuống còn 5 tầng, hủy toàn bộ tạp học.

PHẢN SƯ THẾ LỰC

Người chơi có thể đến chỗ NPC thế lực bất kỳ lúc nào để tiến hành phản xuất.

Lợi thế:

Không có yêu cầu gì, có thể phản xuất sư môn bất kỳ lúc nào.

Sau khi phản sư có thể gia nhập thế lực khác.

Ảnh hưởng:

Trong vòng 24 ngày sau khi phản sư không được gia nhập thế lực đã xuất sư.

Xem thêm: Xem Phim Tề Thiên Đại Thánh: Đại Náo Long Cung, Tây Du Ký Đại Náo Thiên Cung (Ost)

Sau khi phản sư, tất cả võ học, nội công, tạp học thế lực đều sẽ bị hủy toàn bộ và không thể phục hồi.