Đường môn võ lâm 1

 - 

Đường Môn ở trong hành Mộc thân pháp linh hoạt, bội nghịch ứng nkhô cứng nhứa hẹn nhưng Khi thăng cấp với tu luyện ngoại công thì việc tăng sinc mạng lại không bộc lộ rõ rệt. Do thể hóa học ko thuộc cụ táo bạo, vậy nên quá trình luyện công yêu cầu cảnh giác còn nếu như không muốn chạm mặt có hại.

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Tịch Lịch Loạn Hoàn Kích: Cạm bẫy Đường Môn, tùy chỉnh cấu hình 4 bả bao quanh, đối phương giẫm đề nghị đã kích hoạt, tạo sát thương thơm ra xung quanh cùng khiến địch tchúng ta thương. Chiêu thức này có thể hấp thụ năng lượng thi triển 2 lần liên tiếp.

Mê Hình ảnh Tung: Tuyệt học Đường Môn, di thể hoán thù hình họa, rèn luyện góp bớt thời hạn đợi.