Experience đi với giới từ gì

 - 

10 contexts when using the phrase "Experience"

Trong giờ Anh, “Experience” được xếp vào đội cáctừ vựng thú vị. Nó vừa là danh trường đoản cú vừa là động từ, với được sử dụng trong tương đối nhiều ngữ cảnh khác biệt vì nó rất có thể kết hợp với nhiều tự để tạo cho nhiều nhiều từ mang sắc thái ý nghĩa khác nhau.

Bạn đang xem: Experience đi với giới từ gì

fordassured.vn sẽ liệt kê 10cụm tự được chế tạo ra thành trường đoản cú "Experience" và đượcdùng phổ biến nhất. Hãy nhớ rằng chúng ta nên tìm hiểu cặn kẽ chân thành và ý nghĩa và ngử cảnh cân xứng củatừng các từ trước lúc sử dụng chúng trong văn nói hoặc viết.

1. Personal experience

If you actually bởi something or see something yourself, you have that personal experience.

Ex: From personal experience, she knew và understood the problems of alcohol addiction.

2. Life experience

Once you have had a lot of personal experiences, you are collecting life experience, which is a wisdom that comes with having seen many different situations, people, cultures, và technologies, among other things.

Ex: This suggests that extra life experience can be translated into greater academic success.

3. Lack of experience

If you have not yet done a lot of different, interesting things, you have a lack of experience. This just means that you have a lot of potential for growth in the future, và does not mean that you are untalented or less than other people.

Ex: His lack of experience was balanced by a willingness lớn learn.

4. Gain experience

When you are collecting experiences, English speakers usually say that you gain experience. Gain is a common verb used lớn describe having different experiences and learning more about how khổng lồ respond to different situations.

Ex: I have gained so much experience from traveling to different countries around the world that I can’t remember the days that I didn’t travel.

5. In someone’s experience

If you want to lớn talk specifically about the experience of a single person, you can use this phrase.

Xem thêm: Biệt Đội Đánh Thuê 3 - Biệt Đội Lính Đánh Thuê

Ex: In my experience, democracy has led to societies that are more robust và willing khổng lồ work together.

*

6. Practical experience

Practical experience usually refers to lớn experience you have in the workplace. This type of experience should be real tasks that you have done for other companies that are similar lớn yours.

Ex: Having practical experience is more important than having a Master’s degree in most cases.

7. Hands-on experience

To say that you have hands-on experience means that you have been able to lớn try something with your two hands.Someone who has hands-on experience, lượt thích being in a research lab or interning for a company in that industry, is preferable to lớn someone who has only spent their time in the classroom learning from a book.

Ex: The college tried to add hands-on experience as a requirement in their degree plans.

8. Relevant experience

If you are applying for a job, the company you are applying to will only be interested in your relevant experience, or the experience you have that directly relates to the job you want.

Ex: When you put together a resume for a job, only menu your relevant experience if you have a lot of different work experience.

9. Experience in _____

If you want to lớn specify the kind of experience that you have, you can use the structure experience in this field. This is very useful if you are speaking about your qualifications for something.

Ex: Candidates should have training and practical experience in basic electronics.

Xem thêm: Game Bida Lo 9 Bong - Chơi Game Bida Lỗ 9 Bóng Miễn Phí

10. Quite an experience

If you say something is quite an experience khổng lồ an American, you mean that something is very interesting and worthwhile.