Hướng Dẫn Chơi Game Đại Minh Chu

 - 

Ngày 18 hàng tháng theo lịch Kim Cương thừa là ngày vía của Đức quan lại Âm. Thực hành pháp tu của Đức Phật quan Âm và trì tụng chân ngôn của Ngài trong ngày cát tường này sẽ mang lại vô lượng công đức không thể nghĩ bàn. Đức Phật cần sử dụng thần lực gồm thể đếm hết được số giọt nước mưa trong mười nhị năm, nhưng công đức lợi ích của người trì niệm câu chân ngôn Lục Tự thì Đức Phật không thể đếm hết được. Đối với bệnh khổ, hình phạt, những sợ hãi hay mẫu chết bất đắc kỳ tử, nếu chí trọng tâm trì niệm Lục Tự chân ngôn đều được tiêu trừ, thọ mạng tăng trưởng, phúc đức gia tăng, của cải sung mãn, khiến lúc lâm bình thường không đoạ ác đạo, được sinh cõi nhân thiên, được gặp Phật Pháp.

Bạn đang xem: Hướng dẫn chơi game đại minh chu

Chân ngôn Lục Tự Đại Minh “OM MANI PADME HUNG” nêu biểu cho vai trung phong đại bi và ân đức gia trì của hết thảy chư Phật, chư Bồ tát, nhất là ân đức gia trì của cửa hàng Tự Tại, đức Phật của lòng bi mẫn. Quán Tự Tại (hay quan tiền Âm) là hiện thân từ bi của Phật trong hình thức Báo thân, cùng chân ngôn của Ngài được tôn kính là tinh túy tình yêu thương cùng lòng bi mẫn vô điều kiện của chư Phật với hữu tình chúng sinh.

Nếu Thượng sư Liên Hoa Sinh là bậc Thượng sư quan lại trọng nhất trong truyền thống Kim Cương thừa, thì cửa hàng Tự Tại là vị Phật Bảo hộ quan liêu trọng nhất đến hành giả Kim Cương thừa. Chân ngôn Lục Tự đại minh “OM MANI PADME HUNG” nêu biểu cho lòng bi mẫn của Phật đã ăn sâu vào tiềm thức tất cả Phật tử, từ lứa trẻ thơ đến những bậc cao quý được trưởng dưỡng theo truyền thống Kim Cương thừa.

Theo ghê điển Đại thừa, chủ yếu đức quan Âm đã cúng dàng lên đức Phật câu chân ngôn Lục Tự Đại Minh này, và đức Phật trở lại giao phó cho Ngài Phật sự cao tay là cứu giúp tất cả chúng sinh bay khỏi các khổ nạn trên con đường tiến đến giác ngộ. Vào thời gian ấy, chư thiên tung hoa xuống tán thán ca ngợi những Ngài, trái đất chấn động, cùng không trung vang lên music OM MANI PADME HUNG SHRI.

*
Kinh luân cầu nguyện được khắc Lục Tự Đại Minh chân ngôn

Trong Mật điển dạy rằng: chân ngôn Đại Bi Lục Tự là hiện thân tinh túy trọng tâm giác ngộ của hết thảy chư Phật, tinh túy của Ngũ bộ Phật cùng tinh túy trì giữ túng thiếu mật. Chân ngôn này chứa đựng khẩu truyền tinh túy trong từng chủng tử của sáu chủng tử chân ngôn, là phẩm hạnh ba la mật tuyệt hảo với là cội nguồn của hết thảy chư Phật, cội nguồn của tất cả thành tựu, đem lại phúc lợi và bình yên cho tất cả bọn chúng sinh và là nhỏ đường giác ngộ cùng giải thoát. Chỉ nhờ tu tập trì niệm sáu chữ chân ngôn này (là khẩu giác ngộ hết sức việt tinh túy của hết thảy các pháp) hành giả bao gồm thể đạt được quả vị Vô học và trở thành bậc giải bay hướng dẫn chúng sinh. Cho dù một lần được nghe chân ngôn này vào tầm chết, loài kiến và những động vật sẽ thoát khỏi thân nghiệp báo và tái sinh trong cõi Tịnh độ. Việc trì niệm sáu chữ chân ngôn này, giống như mặt trời tỏa chiếu trên núi tuyết, sẽ khiến tất cả nghiệp xấu với chướng ngại nhưng mà hành giả đã tích lũy từ vô thủy vào luân hồi được tịnh hóa và tiêu trừ, đến tích tắc lâm tầm thường sẽ được vãng sinh vào cảnh giới Tịnh độ. Thiền định về chân ngôn này hành giả bao gồm thể đạt được tam học Văn, Tư, Tu. Tất cả những pháp sẽ xuất hiện là Pháp thân và cánh cửa kho báu công hạnh lợi ích chúng sinh sẽ được rộng mở. Hành trì chân ngôn này sẽ giúp hành giả ko bị trôi dạt nơi cánh cửa tái sinh của lục đạo luân hồi cùng sẽ đạt được quả vị cha la mật, đồng thời tịnh hóa tất cả nghiệp nhiễm ô, phiền não đau khổ, các thói quen tập khí xấu cùng chuyển hóa tất cả hiện tướng phía bên ngoài thành cảnh giới Tịnh độ của Tam thân. Bởi vậy, công đức trì tụng chân ngôn Đại bi Lục tự đại minh là ko thể đo lường với nghĩ bàn.

*

Ý nghĩa chân ngôn Lục Tự Đại MinhChân ngôn túng mật “OM MANI PADME HUNG” là hiện thân tất cả năng lực từ bi, trí tuệ với công hạnh của đức quan tiền Âm tôn quý, ngài đó là hiện thân bi mẫn của tất cả chư Phật. Chữ chủng tử “OM”, sắc trắng có mặt từ sự hiển bày của năm trí tuệ Phật, là chủng tử hợp nhất tất cả phẩm hạnh và là tinh túy Thiền định ba la mật. Chữ này tịnh hóa tất cả phiền não của sự kiêu ngạo, tất cả thể giải thoát được sự đau khổ của chư Thiên là cái chết với sự đọa lạc. Những sự đau khổ vào cõi chư Thiên bất khả phân với thân và công hạnh của Shatakratu, Đức Phật hiện thân cứu độ cõi chư Thiên. Chữ OM là sự phản chiếu của trí tuệ bình đẳng, xuất hiện rất sống động dẫn dắt sáu đạo bọn chúng sinh đến phái mạnh phương Tịnh độ, cảnh giới vinh quang và khiến họ thành tựu được sắc thân Phật Bảo Sinh.

Xem thêm: Thuốc Boganic Là Thuốc Gì ? Công Dụng & Liều Dùng Hello Bacsi

Chữ “MA”, sắc xanh lục xuất hiện bày tỏ lòng bi mẫn, lòng từ bi vô lượng của Đức quan liêu Âm quyền quý hướng về tất cả chúng sinh, là chữ chủng tử của công hạnh cùng là tự tính Nhẫn nhục tía la mật. Chữ chủng tử này tịnh hóa tất cả nhân cùng quả phiền óc của sự ghét ghen đố kị. Bên trên thực tế, sự đau khổ của cõi Trời Atula đều gây ra từ những ganh tỵ, hiếu chiến và sân hận. Những đau khổ này bất khả phân với thân và công hạnh của Vemachit, Đức Phật hiện thân cứu độ loài Atula ghen tuông tỵ. Chữ “MA” là hiện thân của trí tuệ Bất không Thành Tựu, xuất hiện rất sống động dẫn dắt sáu đạo bọn chúng sinh đến cõi Bắc phương Tịnh độ, nơi mọi công hạnh viên mãn và khiến họ chứng đạt thân Phật Bất ko Thành Tựu.

*

Bản đồ mười Pháp giới

Chữ “NI”, màu đá quý xuất hiện từ sự hiển bày của tất cả pháp giới và lòng từ bi vô tác diệu lực của Đức quan Âm, là chữ chủng tử biến sự luân hồi điên đảo thành pháp giới Niết bàn nhất như, là trí tuệ Kim Cương hợp nhất của thân - khẩu - ý các công hạnh. Chủng tử NI là tự tính Trì giới ba la mật, chữ này tịnh hóa sự ô nhiễm vô minh nhị nguyên, cùng tất cả nghiệp quả của phiền óc trên bốn cái sông lớn đau khổ của cõi Người là sinh, già, bệnh, chết. Sự đau khổ này bất khả phân với thân cùng công hạnh của đức Phật mê say Ca Mâu Ni, Đức Phật hiện thân cứu độ chủng loại Người. Chữ NI này tỏa rạng trí tuệ, xuất hiện rất sống động hướng dẫn sáu cõi luân hồi đến cảnh giới Tịnh độ Sắc Cứu Kính Thiên, cõi Kim Cương Giới thanh tịnh hoàn hảo cùng khiến chúng sinh thành tựu thân Phật thứ sáu Vajradhara (Đức Phật Kim Cương Tổng Trì).

Chữ “PAD”, sắc xanh dương tự hiển bày từ bình đẳng xả vô lượng, lòng từ bi của Đức quan lại Âm tôn quý, ko phải là lòng từ ái kiến thiên vị, chữ chủng tử này là thân cùng là tự tính khôn xiết việt của Trí tuệ cha la mật. Chữ này tịnh hóa tất cả nhân, quả của vô minh phiền não, một biện pháp cụ thể đó là những khổ đau của loài súc sinh đần độn si, đần độn với nô lệ. Sự khổ đau này bất khả phân với công hạnh của đức Dhuvasimha, Đức Phật hiện thân cứu độ loài Súc sinh. Chữ chủng tử PAD này tỏa rạng từ Pháp giới thể tánh trí, xuất hiện rất sống động hướng dẫn sáu đạo chúng sinh đến cõi Trung phương Tịnh độ với giúp họ chứng đạt thân Phật Tỳ lư giá chỉ Na.

*

Chữ “ME”, sắc đỏ tự hiển bày từ sự hỷ lạc vô lượng trong thâm tâm từ bi của Đức quan liêu Âm tôn quý, là tất cả pháp bình đẳng, là chủng tử của khẩu với là tự tính Bố thí ba la mật. Chữ “ME” này tịnh hóa được tất cả nhân cùng quả phiền óc đau khổ sự đau khổ của chủng loại Ngạ quỷ sống vào đói khát triền miên. Sự đau khổ này bất khả phân với công hạnh của đức Phật Vajlamukha, đức Phật hiện thân cứu loại quỷ đói. Chữ “ME” toả chiếu trí tuệ Diệu Quan cạnh bên Trí, xuất hiện rất sống động dẫn dắt sáu đạo chúng sinh đến Tây phương Tịnh độ với giúp họ chứng đạt được thân Phật A Di Đà.

Chữ “HUNG” xuất hiện từ sự hiển bày lòng từ bi vô lượng trong tâm địa từ bi của đức quan tiền Âm tôn quý. Ngài hộ trì, nâng đỡ tất cả chúng sinh như bé đỏ của mình. Đây là chữ chủng tử của tâm, tự tính của Trí tuệ ba la mật khôn xiết việt. Chữ chủng tử này tịnh hóa tất cả nhân cùng quả của đau khổ sân giận nhị nguyên, một cách cụ thể đó là sự đau khổ của chúng sinh trong cõi Địa ngục chịu thống khổ đọa đầy bởi nhị thái cực nóng cùng lạnh. Sự đau khổ này bất khả phân với thân và các công hạnh của Dhamaraja, Đức Phật hiện thân cứu độ bọn chúng sinh Địa ngục. Chữ “HUNG” tỏa sáng sủa của trí tuệ của Đại Viên Kính Trí, xuất hiện rất sống động dẫn dắt sáu đạo bọn chúng sinh đến cõi Tịnh độ Đại Hỷ lạc chân thật cùng giúp họ thành tựu thân Phật A Súc Bệ.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Map Hay Trong Warcraft 3, 403 Forbidden, Tổng Hợp Custom Map Hay War Iii

*
Thangka Ngũ trí Như Lai

Như vậy, việc trì tụng chân ngôn không chỉ lợi ích nhỏ hẹp cho bản thân hành giả, nhưng tất cả năng lượng cùng công hạnh vô hạn của sáu chữ chủng tử Đại minh Vương chân ngôn này chấn động sáu cõi bọn chúng sinh, từ tận thuộc của cõi luân hồi phiền não giải thoát bọn chúng sinh thoát khỏi đau khổ, sợ hãi. Hành giả bắt buộc trì tụng Chân ngôn này càng lâu càng tốt trong các thời khóa tu.

*