HƯỚNG DẪN CHƠI POKEMON BLACK AND WHITE TOÀN TẬP POKE

 - 
Chú thích nhỏ trong bài xích hướng dẫnTrong bảng wild Pkm các bạn sẽ thấy hầu như () đó là hầu hết Pkm chỉ xuất hiện thêm trong 1 mùa hoặc không tồn tại trong mùa đó.Hoặc cũng có thể nó mở ra với % do vậy ở riêng phiên bản White/Black.Dấu (-) sẽ có nghĩa là không có và (x) là có.– Standard Walking – Walk 1 – Đi vào các bãi cỏ bình thường,trong hang động,đầm lầy…– Double Grass – Walk 2 – những bãi cỏ cao màu sắc đậm với pkm trong đó thường có lv cao.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Koaruhie100xx

ITEMNoneKhông có gì đặc biệt cả.Nếu bạn thấy các cái bóng đen nhỏ dại lúc ẩn thời gian hiện lấn sân vào đó chúng ta có thể battle với Koaruhii hoặc lấy được một số Wing tăng EV.Sẽ nói rõ hơn trong phần “Cave,Bridge Findable Items”.Đi hết cây cầu các bạn sẽ tới Driftveil City.