Interesting là gì

 - 
Someone or something that is interesting keeps your attention because he, she, or it is unusual, exciting, or has a lot of ideas:


Bạn đang xem: Interesting là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ fordassured.vn.Học những từ bạn phải tiếp xúc một giải pháp đầy niềm tin.


*

to lớn accept that you will reduce your demands or change your opinion in order to reach an agreement with someone

Về vấn đề này
*

*

*Xem thêm: Con Vẹt Tiếng Anh Là Gì

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các app search kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn fordassured.vn English fordassured.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở lưu giữ cùng Riêng tư Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Ruins Là Gì, Nghĩa Của Từ Ruins, Ruin Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語