Cách làm nhiệm vụ 150 võ lâm miễn phí

 - 

Kỹ năng 150 với các uy lực không còn sức mạnh khỏe và là nỗi sợ hãi của kẻ thù một trong những trận giao tranh. Thân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ Miễn phí hãy nhanh lẹ theo dõi phần nhiều nội dung phía dẫn tiếp sau đây để triển khai học kỹ năng đặc biệt quan trọng này một phương pháp nhanh nhất.

Bạn đang xem: Cách làm nhiệm vụ 150 võ lâm miễn phí


Đẳng cấp cho từ 150 trở lên. Đã học tài năng cấp 90 với 120.Lưu ý sệt biệt: Trong quá trình làm nhiệm vụ, nhân vật có thể nhấn F12 để tham khảo cách triển khai nhiệm vụ.
Vật phẩm nhiệm vụ là vật phẩm khóa. Sau khoản thời gian nhận nhiệm vụ năng lực 150 thì tất yêu chuyển Môn phái, cần thiết Trùng Sinh.Sau lúc Trùng Sinh, yêu thương cầu cấp cho 150 trở lên mới sử dụng được kỹ năng cấp 150.Chú ý: nếu nhân vật sẽ có kỹ năng 150 rồi thì sau khoản thời gian Trùng Sinh hoặc chuyển Môn phái không cần phải làm lại nhiệm vụ 150.
Chú thích: Nghĩa là nhân thiết bị thuộc môn phái nào thì nhận nhiệm vụ tương ứng của môn phái đó, các môn phái trọn vẹn riêng biệtvới nhau. Môn pháiNPC dìm nhiệm vụCác cách thực hiện
Thuý Yên

*

Nhược Lan (48/85)

cách 1: Đối thoại cùng với Nhược Lan, dấn nhiệm vụ đi tìm kiếm Chu Vân Tuyền. Bước 2: Đối thoại cùng với Chu Vân Tuyền (Võ Đang 219/192). Dấn tin phá hủy Cường Nhân (Võ Đang 216/208). Bước 3: xong nhiệm vụ, trở về chạm mặt Chu Vân Tuyền. Bước 4: Đến gặp mặt Lưu Hằng (Tương Dương 182/203) để lấy gói đồ. Bước 5: tiếp nối về gặp mặt Nhược Lan thừa nhận đạo núm Nguyệt Ca Lệnh.
Đường Môn

*

Đường Bất truyền nhiễm (515/318)

cách 1: Đối thoại với Đường Bất Nhiễm, nhấn nhiệm vụ đi kiếm Du không Không (Dương Châu 202/190). Bước 2: Sau đó, cho Dương Giác Động đánh bại Sơn tặc Đầu Mục (202/195) thu Dương Chỉ Bạch Ngọc giao đến Du ko Không đổi mang đồ phổ. Bước 3: Hồi báo Đường Bất lan truyền nộp vật phổ, dấn tin mật hội với Đường Bất nhiễm (Đường Môn 531/320).Bước 4: Đánh bại Đường Bất lan truyền tại Đường Môn, (Đường Môn 531/320). Bước 5: Đối thoại cùng với Đường Bất Nhiễm dìm Nguyệt Ca Lệnh.
Nga My

*

Diệu Như (240/307)

cách 1: Đối thoại với Diệu Như nhận nhiệm vụ đến Nga My sơn Môn đánh bại Gia luật Tỵ Li (Nga My phái 218/311). Bước 2: ngừng nhiệm vụ, hồi báo Diệu Như được tin cho tới Mục Vân từ bỏ (Nga My 242/306) nhằm tự trị thương. Bước 3: nhấn lệnh đi đến hướng Thuỷ Động nhằm thu nhặt Triêm Tuyết Băng Liên (212/192). Bước 4: Hồi báo Mục Vân Từ, được tin Tiên Tử nhất thiết đòi cứu giúp Thiên Nhẫn môn nhân. Bước 5: Đến đối thoại chưởng môn Thanh gọi sư thái (Nga My bao gồm điện 249/304) nhận được Nguỵêt Ca lệnh.
Cái Bang

*

Hà Nhân vấp ngã (191 232)

cách 1: Đối thoại cùng với Hà Nhân bửa nhận trách nhiệm đến chạm mặt Ngụy Liễu Ông (Cái Bang 191/242) nhằm khiêu chiến. Bước 2: thừa nhận tin khiêu chiến ải vật dụng nhất, vượt mặt Mạnh Tinh (Cái Bang 179/204). Bước 3: Hồi báo Nguỵ Liễu Ông, liên tục khiêu chiến ải sản phẩm hai. Đánh bại to gan lớn mật Thương Lang (Cái Bang 195/212).Bước 4: Hồi báo Ngụy Liễu Ông, phát hiện Nguỵ Liễu Ông mất tích, ra quyết định quay lại giải cứu. Bước 5: Đến đối thoại dũng mạnh Tinh (Cái Bang 195/207), sau thời điểm chạy thanh đọc sẽ cảm nhận tin ân hận đáp Ngụy Liễu Ông. Bước 6: Hồi báo Ngụy Liễu Ông, được tin cần phải hồi báo hỗ trở định đoạt. Hồi đáp Hà Nhân Ngã, dìm Nguyệt Ca Lệnh.
Ngũ Độc

*

Vân Bất Tà (156/170)

cách 1: Đối thoại với Vân Bất Tà nhận nhiệm vụ đến nơi Bạch Bảo Bảo (Ngũ Độc 221/209). Bước 2: nhận tin gửi khẩu tín cho tới Mục Vô Ngôn.Bước 3: Đánh bại Mộc Vô Ngôn, dấn thủ cân. Sau đó, được tin giao thủ cân để lừa Vân Bất Tà. Bước 4: Hồi báo, hội thoại với Bạch Bảo Bảo, nhấn Nguyệt Ca Lệnh.
Thiên Nhẫn

*

Đoạn Mộc Duệ (hạ tầng đồ vật 3 - 225/199)

cách 1: Đối thoại cùng với Đoạn Mộc Duệ, dìm tin tới Lâm An tàn phá Diệp Hành Kiệm (Lâm An 152/182). Bước 2: ngừng nhiệm vụ nhận được Diệp Hành Kiệm thư tín. Đọc thư, cho Vũ Di tô (151/160), hội thoại với tiểu Ngạch thừa nhận tin download kẹo. Bước 3: Đến Lâm An người cung cấp dầu (Lâm An 197/183) cài đặt kẹo Tứ Xuyên, mang lại Diệp tè Ngọc (Lâm An 212/191) cài kẹo hồ Lô, mang lại Tô Tam Nương (177/193) tải phiếu mua kẹo đường, hồi đáp Tiểu Ngạch. Bước 4: mang lại Chân Núi ngôi trường Bạch (Biện khiếp – Lâm Du quan lại – Chân Núi ngôi trường Bạch) để vượt qua Nhạc Hoa Lão Nhân (193/195), nhấn được bạn dạng đồ thấn bí. Bước 5: nhận tin đi kiếm và hội thoại với đái Ngạch. Bước 6: trả lời Doạn Mộc Duệ, giao phiên bản đồ, nhấn Nguyệt Ca Lệnh.
Thiếu Lâm

*

từ Nhân (230/184)

bước 1: Đối thoại với từ bỏ Nhân, thừa nhận nhiệm vụ đi tìm kiếm và đối thoại Sơn Hạ đàn bà Tử (Thiếu Lâm 180/220). cách 2: thừa nhận tin phản hồi phương trượng, chạm mặt Từ Nhân, được tin trở lại và bàn bạc với sơn Hạ con gái Tử. cách 3: Đánh bại Phỉ Nhân (Thiếu Lâm 186/221). cách 4: Hồi báo cùng đối thoại với từ Nhân, nhận Nguyệt Ca Lệnh.
Võ Đang

*

Diệp Tiếp Mĩ (213 190)

cách 1: Đối thoại cùng với Diệp Tiếp Mĩ, nhận nhiệm vụ xuống núi phá hủy Cường Nhân (Võ Đang 234/178). Bước 2: xong nhiệm vụ, trở về ý kiến Diệp Tiếp Mĩ. Bước 3: Đến Tương Dương (202/200) tìm dở hơi Doãn Văn để tìm đường ra cho nhóm Cường Nhân. Bước 4: Đối thoại với dại dột Doãn Văn làm việc Tương Dương(201/199), được tin tất yêu giúp Cường Nhân, chỉ hoàn toàn có thể tìm Diệp Tiếp Mĩ hồi báo. Bước 5: trả lời Diệp Cơ Tử, dấn Nguyệt Ca Lệnh.
Thiên Vương

*

Dương Anh (223/196)

cách 1: Đối thoại với Dương Anh, nhận nhiệm vụ đối thoại Diệp Hành Kiệm (Lâm An 163/194). Bước 2: Đến Lâm An đối thoại với Diệp Hành Kiệm, hiểu rằng hành tung của trả Nhan Kả tin vui (Vũ Di đánh 217/164), quyết định đi tìm và ám sát. Bước 3: cho tới Vũ Di Sơn tiêu diệt Hoàn Nhan Khả Hỷ, cảm nhận tín vật. Bước 4: Hồi báo Dương Anh, giao tín vật, thừa nhận Nguyệt Ca Lệnh.
Côn Lôn

*

Tuyền Cơ Tử (190/196)

cách 1: Đối thoại cùng với Tuyền Cơ Tử, nhận trách nhiệm chiến đấu cùng với nó trên Côn Lôn (Kiến Tính Phong tô Động 190/184). Bước 2: chiến đấu với Tuyền Cơ Tử, nhặt vũ trang bị gãy, thỉnh giáo Tuyền Cơ Tử. Bước 3: Đối thoại cùng với Tuyền Cơ Tử rồi tới hội thoại với Thán Tức Lão Nhân, giao tìm gãy (Khoái Hoạt Lâm, 202/196). Bước 4: hồi đáp Tuyền Cơ Tử, thừa nhận Nguyệt Ca Lệnh.

Chú thích: Để lên Nguyệt Ca Đảo bởi Thuyền phu tại bến thuyền Dương Châu, yêu ước nhân trang bị phải có Nguyệt Ca Lệnh thì mới có thể lên đảo.

Xem thêm: Những Trò Chơi Nguy Hiểm Nhất Thế Giới Khiến Ai Cũng Phải Khóc Thét

NPC liên quanCác bước thực hiện
*
Nguyệt Ca Võ Vệ
Bước 1: nhận được Nguyệt Ca Lệnh, tới Nguyệt Ca đảo. Tất cả Nguyệt Ca Lệnh trên fan thì mới hoàn toàn có thể thông qua thuyền phu đặt lên đảo. Bước 2: Đến Nguyệt Ca hòn đảo và hội thoại với Nguyệt Ca Võ Vệ 1 (177/194). Được tin mang lại Tẩy kiếm Trì tìm một Nguyệt Ca Võ Vệ khác. Bước 3: Đối thoại với Nguyệt Ca Võ Vệ 2 (181/188) được tin áp dụng khoáng thuỷ thanh tẩy vũ khí ngơi nghỉ Tẩy kiếm Trì (180/188).Bước 4: Nhấn chuột vào Tẩy kiếm Trì, nói nhở không tồn tại đạo vậy Thịnh Thuỷ trả Kiếm, được tin quay trở về thỉnh giáo Nguyệt Ca Võ Vệ 2.

*

Bước 5: Đối thoại cùng với Nguyệt Ca Võ Vệ 2, được tin đạo cụ đề xuất phải tích lũy các một số loại vỏ cây của những loại cây trên đảo để làm thành vũ khí, thực hiện dung khí thịnh thuỷ. Bao phủ NPC Thụ Mộc có khá nhiều NPC canh giữ, nếu không đánh bại NPC này thì đã không tích lũy được thiết bị phẩm.Bước 6: sau thời điểm thu thập đạo cụ, quay trở lại Tẩy tìm Trì. Bước 7: áp dụng đạo cụ, Tẩy Vũ Khí lân cận Tẩy kiếm Trì, được tin trở lại hồi đáp Nguyệt Ca Võ Vệ 2.

*

Bước 8: Đối thoại với Nguyệt Ca Võ Vệ, dấn tin tới Tàng kiếm Cốc tạo nên thành kiếm gia (169/180). Đến Tàng tìm Cốc, bị Thạch phiến chắn lối, nhấn loài chuột vào coi thạch phiến. Bước 9: trực tiếp nhấn chuột vào Bia Đá tìm gia hoàn toàn có thể tạo ra tìm gia.Bước 10: Đến Khí tìm Cung hội thoại với Nguyệt Ca kiếm Thị (197/188), được tin lên Luận kiếm Phong xuất chiêu với đảo chủ.Bước 11: Sau khi chuẩn bị xong xuôi đối thoại với Đảo Chủ, được gửi tống đến phó phiên bản và kungfu với Đảo chủ.Nguyệt Ca Đảo nhà sẽ lộ diện 3 lần. Lần thứ nhất và lần thứ hai phải tàn phá được Nguyệt Ca Đảo Chủ, lần sản phẩm 3 nếu không thể hủy hoại được Nguyệt Ca Đảo chủ thì vẫn xong xuôi nhiệm vụ. Nhân vật sau thời điểm bị trọng yêu quý cần quay lại đối thoại với Nguyệt Ca Đảo công ty (Lưu ý: mỗi lần chỉ tất cả 50 nhân vật thuộc lúc gặp được Nguyệt Ca Đảo Chủ).Bước 12: Đối thoại cùng với Đảo chủ nộp Nguyệt Ca Lệnh sẽ cảm nhận Võ Học kinh Yếu (kỹ năng 150). Sử dụng sẽ học được kỹ năng 150.

*

Thụ Mộc

*

Bia Đá

*

Bia Đá kiếm Gia

*

Nguyệt Ca kiếm Thị

*

Nguyệt Ca Đảo nhà


Kỹ năng cung cấp 150 gồm đôi mươi cấp, muốn tăng cấp kỹ năng 150 cần phải có điểm luyện kỹ năng, khi đồng đạo đã có được điểm luyện kĩ năng tương ứng là rất có thể tăng cấp. NPC liên quan: Vô Danh Tăng trên Đào Hoa Nguyên (Ba Lăng huyện -> Vũ Lăng tô -> Bạch Thủy Động -> Phục lưu giữ Động -> Đào Hoa Nguyên).

*

Vật phẩm liên quan:Vật phẩmGhi chú
*
Võ Học tởm Yếu
Nguồn gốc: nhận được khi xong nhiệm vụ.Mua từ Kỳ Trân các giá 2.000 Xu. Tính chất: thành quả khi xong xuôi nhiệm vụ: Khóa, không thể xếp chồng, bán cửa hàng giá 0 lượng. Thiết bị phẩm sở hữu từ Kỳ Trân Các: rất có thể bày bán, giao dịch, tất yêu xếp chồng, bán siêu thị giá 0 lượng. Cách dùng: dấn chuột phải để sử dụng.
*
Tốc Hiệu kỹ năng 150 bạch huyết cầu Hoàn
Nguồn gốc: Kỳ Trân Các.Giá: 1.000 Xu. Tính chất: có thể giao dịch, bày bán, bán cửa hàng 0 lượng, không ném ra, ko xếp chồng.Cách sử dụng: nhận chuột nên sử dụng.Giới hạn: Chỉ áp dụng tối đa 04 vật dụng phẩm/nhân vật/ngày.

Nhân trang bị đối thoại cùng với NPC Vô Danh Tăng làm việc Đào Hoa Nguyên để vào Vô Danh Mật Cảnh. Trong bản đồ Vô Danh Mật Cảnh bao gồm 24 Thạch Phiến tương xứng với 24 kĩ năng cấp 150.

*

Trong Vô Danh Mật Cảnh này, cho Thạch Phiến tương ứng, sử dụng điểm kinh nghiệm để thay đổi điểm luyện kỹ năng. Cứ 2.850.000 điểm kinh nghiệm tay nghề sẽ cảm nhận 220 điểm luyện kỹ năng. Từng ngày, từng nhân vật rất có thể đổi được về tối đa 10 lần. Sử dụng 1 Tốc Hiệu năng lực 150 bạch cầu Hoàn rất có thể nhận được 1.540 điểm tu luyện kỹ năng.

Xem thêm: Fate/Stay Night Heaven'S Feel Ii, Fate/Stay Night: Heaven'S Feel Ii

Điểm tu luyện kỹ năng hoàn toàn có thể cộng dồn.Điểm tu luyện kĩ năng này không bị ảnh hưởng các phương thức tẩy điểm, trùng sinh, công kích.Riêng kĩ năng 150 của Đường Môn bẫy yêu cầu cần đạt cấp buổi tối đa của năng lực 90 và 120 (kỹ năng này sẽ không cần tu luyện).