Một thứ hy sinh nhạc hoa

 - 

Dường như ta chẳng đi chung con phố mình đã mong thề ..Dường như hai trái tim đang khóc thầm bởi chẳng thể bên nhau trọn đời..Sao ta thiết yếu gần nhauSao anh chẳng nói một lời ..Vì em đã các lần dây giấc trái tim mình…Vì cớ sao ta chứa duyên phai tàn….Vì cớ sao ta ko thể bên nhau…Một thứ quyết tử anh nở sao bao phủ long mang lại em khóc các đêm….Người hiểu đến anh số duyên an bày long cực kỳ yêu em nhưng bắt buộc nói…Dù vận biết anh đã khổ trung ương hơn những sao nước mắt cứ rơi vị nhớ mến nhau….Mùa thu rơi cánh hoa yểu điệu tàn lòng ghi nhớ em nhiều…Vầng trăng sẽ khuyết đi một mói tình tượng như sẽ với mọi người trong nhà ngàn năm….Anh đây chần chừ làm sao…Em cũng chẳng nói lên lời….Giờ không biết phải làm những gì cho hết đâu long….
Bạn đang xem: Một thứ hy sinh nhạc hoa

Dường như ta chẳng đi chung tuyến đường mình đã cầu thề ..Dường như nhị trái tim sẽ khóc thầm vì chẳng thể cùng mọi người trong nhà trọn đời..Sao ta tất yêu gần nhauSao anh chẳng nói một lời ..Vì em đã các lần dây giấc trái tim mình…Vì cớ sao ta đựng duyên phai tàn….Vì cớ sao ta ko thể bên nhau…Một thứ quyết tử anh nở sao bao phủ long đến em khóc các đêm….Người hiểu mang đến anh số duyên an bày long hết sức yêu em nhưng cần thiết nói…Dù vận biết anh sẽ khổ trọng điểm hơn những sao nước đôi mắt cứ rơi vày nhớ yêu thương nhau….Mùa thu rơi cánh hoa yểu điệu tàn lòng lưu giữ em nhiều…Vầng trăng đã khuyết đi một mói tình tượng như sẽ với mọi người trong nhà ngàn năm….Anh đây ngần ngừ làm sao…Em cũng chẳng tạo nên lời….Giờ chưa bao giờ phải làm cái gi cho hết đâu long….


*Định Nghĩa Của tình thân

Khánh Phương ft Liêu Hưng

*
6.843.672


http://musicmd1fr.fordassured.vn.net/bucket-image-fordassured.vn/images/song/20161129/YQ8bLI8PjJXkAlFOhHUI5865dcfc569bc_103_103.jpg

hoàn thành Áo Ra Đi

Khánh Phương

*
7.770.890


http://musicmd1fr.fordassured.vn.net/bucket-image-fordassured.vn/images/singer/20120119/F9rxu5MlYDN3aJr3mo1g590bdf8b2e9ce.jpg


Xem thêm: Bận Việc Gia Đình Tiếng Anh Là Gì, Việc Gia Đình Trong Tiếng Tiếng Anh

http://musicmd1fr.fordassured.vn.net/bucket-image-fordassured.vn/images/singer/20120119/BVED4vOSHb8VYq5tCIu8595e102164893.jpg
http://musicmd1fr.fordassured.vn.net/bucket-image-fordassured.vn/images/singer/20181117/JGRT86BrlXF3YZLi0Y1V5bef6bcdb7af2.jpg
http://musicmd1fr.fordassured.vn.net/bucket-image-fordassured.vn/images/singer/20120119/BVED4vOSHb8VYq5tCIu8595e102164893.jpg
http://musicmd1fr.fordassured.vn.net/bucket-image-fordassured.vn/images/singer/20190920/blMpa6yQFW79yu564ygq5e844d1c0c97f.jpg
http://musicmd1fr.fordassured.vn.net/bucket-image-fordassured.vn/images/singer/20190326/ZfLfrda9kMVTNAijiueD5f602f61cc98c.jpg
http://musicmd1fr.fordassured.vn.net/bucket-image-fordassured.vn/images/singer/20150707/5gElah5lXtnzJP2Sr8II5c46f2af59bb1.jpg
http://musicmd1fr.fordassured.vn.net/bucket-image-fordassured.vn/images/singer/20210713/cAMewu9mZC79pijAPQww60ed5e98a23f6.jpg


Xem thêm: Sở Giao Dịch Chứng Khoán Là Gì ? Please Wait

http://musicmd1fr.fordassured.vn.net/bucket-image-fordassured.vn/images/singer/20201124/jyhsFyjq0iQ7TlaPBgRa5fbc8b5ce915a.jpg