Năm Tháng Vội Vã - Vương Phi

 - 
Lắng Đọng Tâm Hồnvào lúc30.4.21năm trước,Chuyến Đi,Cô Đơn,Đau Lòng,Đêm Mưa,Gió Lạnh,Hot 5,Lãng Mạn,Ly Biệt,Nhớ Nhung,Tình Đôi Lứa,Tình Khúc Bất Hủ,Tương Phùng,Vương Phi/Faye Wong,
*

Năm tháng vội vã - Vương Phi匆匆那年我们 究竟说了几遍 再见之后再拖延Cōng cōng nà nián wǒmen jiù jìng shuō le jǐ biàn zài jiàn zhī hòu zài tuō yánHastily that year, how many times did we say “So long” and then postpone the breakup againNăm tháng vội vã trôi qua, biết bao lần chúng ta đã từng nói lời tạm biệt tuy vậy sao lòng mãi còn vương vấn可惜谁也没有 爱过不是一场 七情上面的雄辩Kě xí shéi yě méi yǒu ài guò bu shì yī chǎng qī qíng ssản phẩm miàn de xióng biànBut no one really stuck it out. Experiencing love sầu is not a vehement debate about emotions and desiresĐáng tiếc cố gắng Lúc yêu mà chưa từng trải qua những phút giây buồn vui thăng trầm trong tình yêu匆匆那年我们 一时匆忙撂下 难以承受的诺言Cōng cōng nà nián wǒmen yī shí cōng máng liào xià nấn ná yǐ chéng shòu de nuò yánHastily that year we discarded the unbearable promise in a rushNăm tháng vội vã chơi vơi ấy ,có nhiều khi chúng ta nhất thời vội vàng thốt lên những lời hứa hẹn hồn nhiên vô tư只有等别人兑现Zhǐ yǒu děng bié rón rén duì xiànin the hope of waiting for other people khổng lồ realize itChỉ ước ao đợi người ta biến nó thành hiện thực不怪那吻痕还 没积累成茧Bù guài nà wěn hén hái méi jī lěi chéng jiǎnDo not complain that the kiss marks didn’t accumulate into lớn the calđại bại yetCòn chi nuối tiếc Lúc nụ hôn ngấn vết ấy vẫn chưa kịp nhả tơ hóa kén拥抱着冬眠也没能 羽化再成仙Yǒng bào zhe dōng mián yě méi néng yǔ huà zài chéng xiānEven if we hibernate in each other’s arms, we wouldn’t be able to lớn ascend inkhổng lồ the land of immortalsDù có ôm trọn giấc ngủ đông dài đằng đẵng cũng chẳng thể mọc cánh hóa thành tiên不怪这一段情 没空反复再排练Bù guài zhtrằn yī duàn qíng méi kōng fǎn fù zài pái liànDo not complain that in this relationship we didn’t have time khổng lồ rehearse và practiceCó tiếc nuối mấy tuy vậy thời gian chẳng còn đủ để cho phép ta lại yêu是岁月宽容恩赐 反悔的时间Shì suì yuè cổ kuān róng ēn cì fǎn huǐ de shí jiānThanks khổng lồ the generosity of time, we’re blessed with a break for remorseLà bởi năm tháng khoan thứ đến ta ơn huệ , thời gian để ta ôm bao nuối tiếc如果再见不能红着眼 是否还能红着脸Rú guǒ zài jiàn bù néng đợi zhe yǎn shì fǒu hái néng hóng zhe liǎnIf we were not allowed khổng lồ cry when we reunite, could we still blush when we reunite?Nếu như Lúc bất chợt gặp lại mà chẳng còn rưng rưng khóe ngươi cay thì liệu rằng đôi má ai đó còn ửng hồng thẹn thùng nữa chăng就像那年匆促 刻下永远一起 那样美丽的谣言Jiù xiàng nà nián cōng xoay kè xià yǒng yuǎn yī qǐ nà yàng měi lì de yáo yánJust like the year when we hastily carved the beautiful rumor of “Forever Together”Giống nhỏng tự nói câu dối lòng dẫu vậy mỹ miều "mãi mãi mặt nhau" trong những năm tháng liên hồi lặng trôi ấy如果过去还值得眷恋 别太快冰释前嫌Rú guǒ guò qù hái zhí dé juàn liàn bié tài kuài bīng shì qián xiánIf the past is still worth reminiscing, then don’t let go of the grudges too fastNếu như quá khứ còn đáng để quyến luyến nhau thì đừng quá vội vàng mang đến qua những bịn rịn còn day dứt谁甘心就这样 彼此无挂也无牵Shéi gān xīn jiù zhtrần yàng bǐ cǐ wú guà yě wú qiānWho would be willing lớn just get out of enmeshment & move on without a careAi sẽ đyên tâm cam chịu để ta tháo gỡ hết những vướng mắc vào lòng我们要互相亏欠 要不然凭何怀缅Wǒmen yào hù xiāng kuī qiàn yào bù rán píng hé huái miǎnWe need lớn be indebted to lớn each other, otherwise what vì we miss each other for?Bởi bởi vì chúng ta còn phải mắc nợ nhau, nếu không thì ta còn gì để mà hoài niệm mòn mỏi đợi chờ匆匆那年我们 见过太少世面 只爱看同一张脸Cōng cōng nà nián wǒmen jiàn guò tài shǎo shì miàn zhǐ ài kàn tóng yī zhāng liǎnHastily that year, we had so little experience of life that we craved the same faceTrong những năm tháng vội vã ấy ,chúng ta vẫn không hiểu hết chuyện đời , chỉ thích ngắm nhìn nét mặt dịu dàng quen thuộc thuộc lúc xưa đó那么莫名其妙 那么讨人欢喜 闹起来又太讨厌Nà me mò míng qí miào nàme tǎo nhón nhén huān xǐ làm sao qǐ lái yòu tài tǎo yànSo inexplicable, so pleasing, & so annoying when we foughtNgớ ngẩn đến lạ lùng,chẳng sao hiểu được, vui vẻ như vầy mà sao ta lại cảm thấy chán chường đến vậy相爱那年活该 匆匆因为我们 不懂顽固的诺言Xiāng ài nà nián huó gāi cōng cōng yīn wèi wǒmen bù dǒng wán gù de nuò yánWe asked for it because we were in love sầu that year. Our love vanished in a hurry because we didn’t understvà that the headsvào promiseNăm tháng đượm nồng yêu thương tmùi hương ấy , vội vã trôi qua chỉ bởi chúng ta vẫn không giữ trọn câu thề vội trao thuở nào只是分手的前言Zhǐ shì fēn shǒu de qián yánwas only a prelude to lớn breakupThì ra đó chỉ là lời điềm báo trước của một cuộc chia ly不怪那天太冷 泪滴水成冰Bù guài nèi tiān tài lěng lèi dī shuǐ chéng bīngDo not complain that it was so frigid that day that tears dropped and frozeCó nuối tiếc bỏ ra Khi trời đột ngột trở lạnh , nước mắt cũng đóng thành băng春风也一样没 吹进凝固的照片Chūn fēng yě yī yàng méi chuī jìn níng gù de zhào piànEven if the spring breeze couldn’t breathe life inlớn those those photosKhi mà làn gió xuân chẳng sao lay động được tấm ảnh cũ kĩ đã pnhị màu ký ức不怪每一个人 没能完整爱一遍Bù guài měi yī gtrằn rén méi néng wán zhěng ài yī biànDo not blame that people did not love sầu from start lớn finishCòn đưa ra luyến tiếc lúc mà mỗi người trong ta chẳng thể ôm trọn mối tình trao nhau是岁月善意落下 残缺的悬念Shì suì yutrần shàn yì luò xià cán quē de xuán niànIt was a fragmented suspense left by time thanks to lớn its kindnessLà món quà mà tháng năm ban tặng, những phút giây bịn rịn bối rối đến khó tả如果再见不能红着眼 是否还能红着脸Rú guǒ zài jiàn bù néng hóng zhe yǎn shì fǒu hái néng hóng zhe liǎnIf we were not allowed lớn cry when we reunite, could we still blush when we reunite?Nếu nlỗi Khi bất chợt gặp lại mà chẳng còn bâng khuâng khóe ngươi cay thì liệu rằng đôi má ai đó còn ửng hồng thẹn thùng nữa chăng就像那年匆促 刻下永远一起 那样美丽的谣言Jiù xiàng nà nián cōng xoay kè xià yǒng yuǎn yī qǐ nà yàng měi lì de yáo yánJust lượt thích the year when we hastily carved the beautiful rumor of “Forever Together”Giống nhỏng tự nói câu dối lòng nhưng lại mỹ miều "mãi mãi mặt nhau" vào những năm tháng miên man lặng trôi ấy如果过去还值得眷恋 别太快冰释前嫌Rú guǒ guò qù hái zhí dé juàn liàn bié tài kuài bīng shì qián xiánIf the past is still worth reminiscing, then don’t let go of the grudges too fastNếu nlỗi quá khứ còn đáng để quyến luyến nhau thì đừng quá vội vàng mang lại qua những bịn rịn còn day dứt谁甘心就这样 彼此无挂也无牵Shéi gān xīn jiù zhè cổ yàng bǐ cǐ wú guà yě wú qiānWho would be willing to just get out of enmeshment và move sầu on without a careAi sẽ đyên tâm cam chịu để ta tháo gỡ hết những vướng mắc vào lòng如果再见不能红着眼 是否还能红着脸Rú guǒ zài jiàn bù néng đợi zhe yǎn shì fǒu hái néng ngóng zhe liǎnIf we were not allowed to lớn cry when we reunite, could we still blush when we reunite?Nếu nlỗi lúc bất chợt gặp lại mà chẳng còn bâng khuâng khóe ngươi cay thì liệu rằng song má ai đó còn ửng hồng thẹn thùng nữa chăng就像那年匆促 刻下永远一起 那样美丽的谣言Jiù xiàng nà nián cōng xoay ktrằn xià yǒng yuǎn yī qǐ nà yàng měi lì de yáo yánJust lượt thích the year when we hastily carved the beautiful rumor of “Forever Together”Giống như tự nói câu dối lòng dẫu vậy mỹ miều "mãi mãi mặt nhau" vào những năm tháng liên miên lặng trôi ấy如果过去还值得眷恋 别太快冰释前嫌Rú guǒ guò qù hái zhí dé juàn liàn bié tài kuài bīng shì qián xiánIf the past is still worth reminiscing, then don’t let go of the grudges too fastNếu nhỏng quá khứ còn đáng để quyến luyến nhau thì đừng quá vội vàng cho qua những bịn rịn còn day dứt谁甘心就这样 彼此无挂也无牵Shéi gān xīn jiù zhè yàng bǐ cǐ wú guà yě wú qiānWho would be willing khổng lồ just get out of enmeshment và move sầu on without a careAi sẽ đan tâm cam chịu để ta tháo gỡ hết những vướng mắc vào lòng我们要互相亏欠Wǒmen yào hù xiāng kuī qiànWe need to lớn be indebted khổng lồ each otherBởi vì chúng ta còn hiu hắt đời nhau我们要藕断丝连Wǒmen yào ǒu duàn sī liánWe need to lớn stay connected despite separationChỉ bởi chúng ta còn vấn vương vãi tơ tình