NƯỚC TRÀN BỜ ĐÊ BÊ ĐÊ KHẮP MỌI MIỀN QUÊ

 - 
minhhaitv): "ôiiii nước tràng bờ đê . Nước tràng bờ đê , bê đê mọi 1 miền quê