Ứng Tiền Tiếng Anh Là Gì

 - 

Ngành kế toán tài bao gồm đã yên cầu một nhóm ngũ nhân sự nhiều năng lực với trình độ chuyên môn giờ Anh giỏi. Ngoài vấn đề tiếp xúc vào quá trình, vấn đề quản lí lí những sổ sách, hội chứng tự, hóa đối chọi, phù hợp đồng, thuế má bằng giờ Anh cũng yên cầu fan kế tân oán đề nghị bao gồm một vốn tiếng Anh giỏi.

Vì vậy, bây giờ, Skype English đưa tới cho chúng ta một nội dung bài viết tổng hợp lại những thuật ngữ hay được sử dụng vào chăm ngành kế toán thù, mong muốn đang có ích đến chúng ta.

Accounting entry: : bút toánAccrued expenses : túi tiền đề xuất trả Accumulated: : lũy kếAdvance clearing transaction: : quyết toán tạm bợ ứngAdvanced payments khổng lồ suppliers : Trả trước người buôn bán Advances to employees : Tạm ứng Assets : Tài sản Assets liquidation: : tkhô hanh lý tài sảnBalance sheet : Bảng cân đối kế tân oán Bookkeeper: : fan lập báo cáoCash : Tiền phương diện Cash at ngân hàng : Tiền gửi bank Cash in hvà : Tiền khía cạnh tại quỹ Cash in transit : Tiền vẫn chuyển Cheông xã và take over: : nghiệm thuCost of goods sold : Giá vốn bán sản phẩm Current assets : Tài sản lưu giữ cồn và đầu tư ngắn hạn Current portion of Long-term liabilities : Nợ lâu dài mang đến hạn trả Deferred expenses : túi tiền chờ kết chuyển Deferred revenue : Người mua đưa trước Depreciation of fixed assets : Hao mòn gia sản cố định hữu hình Depreciation of intangible fixed assets : Hoa mòn gia sản cố định vô hình dung Depreciation of leased fixed assets : Hao mòn tài sản cố định thuê tài chủ yếu Equity & funds : Vốn cùng quỹ Exchange rate differences : Chênh lệch tỷ giá Expenses for financial activities : Chi phí hoạt động tài thiết yếu Extraordinary expenses : Ngân sách phi lý Extraordinary income : Thu nhập bất thường Extraordinary profit : Lợi nhuận không bình thường Figures in: millions VND : Đơn vị tính: triệu đ Financial ratgame ios : Chỉ số tài chủ yếu Financials : Tài chính Finished goods : Thành phđộ ẩm tồn kho Fixed asphối costs : Ngulặng giá tài sản cố định và thắt chặt hữu hình Fixed assets : Tài sản cố định và thắt chặt General and administrative expenses : giá cả cai quản công ty lớn Goods in transit for sale : Hàng gửi đi phân phối Gross profit : Lợi nhuận tổng Gross revenue : Doanh thu tổng Income from financial activities : Thu nhập vận động tài bao gồm Income taxes : Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp Instruments and tools : Công ráng, mức sử dụng trong kho Intangible fixed asmix costs : Nguim giá bán gia sản thắt chặt và cố định vô hình dung Intangible fixed assets : Tài sản cố định vô hình Intracompany payables : Phải trả những đơn vị chức năng nội cỗ Inventory : Hàng tồn kho Investment & development fund : Quỹ đầu tư chi tiêu cải cách và phát triển Leased fixed asphối costs : Ngulặng giá chỉ tài sản cố định và thắt chặt thuê tài thiết yếu Leased fixed assets : Tài sản cố định mướn tài chính Liabilities : Nợ đề xuất trả Long-term borrowings : Vay lâu năm Long-term financial assets : Các khoản đầu tư chi tiêu tài chính dài hạn Long-term liabilities : Nợ dài hạn Long-term mortgages, collateral, deposits : Các khoản thế chấp ngân hàng, cam kết cược, cam kết quỹ dài hạn Long-term security investments : Đầu tư bệnh khân oán lâu dài Merchandise inventory : Hàng hoá tồn kho Net profit : Lợi nhuận thuần Net revenue : Doanh thu thuần Non-business expenditure source : Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp Non-business expenditure source, current year : Nguồn kinh phí sự nghiệp trong năm này Non-business expenditure source, last year : Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp thời gian trước Non-business expenditures : Chi sự nghiệp Non-current assets : Tài sản cố định và thắt chặt và đầu tư lâu năm Operating profit : Lợi nhuận từ bỏ chuyển động SXKD Other current assets : Tài sản lưu đụng không giống Other funds : Nguồn kinh phí đầu tư, quỹ không giống Other Long-term liabilities : Nợ lâu năm không giống Other payables : Nợ không giống Other receivables : Các khoản đề xuất thu khác Other Short-term investments : Đầu bốn ngắn hạn khác Owners’ equity : Nguồn vốn chủ thiết lập Payables lớn employees : Phải trả công nhân viên cấp dưới Prepaid expenses : giá cả trả trước Profit before taxes : Lợi nhuận trước thuế Profit from financial activities : Lợi nhuận trường đoản cú hoạt động tài thiết yếu Provision for devaluation of stocks : Dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng tồn kho Purchased goods in transit : Hàng download đang đi trên tuyến đường Raw materials : Nguyên liệu, vật liệu tồn kho Receivables : Các khoản đề xuất thu Receivables from customers : Phải thu của doanh nghiệp Reconciliation: : đối chiếuReserve fund : Quỹ dự trữ Retained earnings : Lợi nhuận không phân phối hận Revenue deductions : Các khoản sút trừ Sales expenses : Ngân sách chi tiêu bán sản phẩm Sales rebates : Giảm giá chỉ bán sản phẩm Sales returns : Hàng chào bán bị trả lại Short-term borrowings : Vay thời gian ngắn Short-term investments : Các khoản đầu tư tài thiết yếu thời gian ngắn Short-term liabilities : Nợ thời gian ngắn Short-term mortgages, collateral, deposits : Các khoản thế chấp vay vốn, ký kết cược, ký quỹ thời gian ngắn Tangible fixed assets : Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình Taxes & other payables to the State budget : Thuế cùng những khoản cần nộp nhànước Total assets : Tổng cùng gia sản Total liabilities & owners’ equity : Tổng cùng nguồn ngân sách Trade creditors : Phải trả cho tất cả những người phân phối Treasury stoông xã : Cổ phiếu quỹ Welfare and reward fund : Quỹ khen thưởng với phúc lợi Work in progress : giá thành cung ứng marketing dngơi nghỉ dang