X2

 - 
Chào các bạn,Mình mới mua Nokia X2-02 nhưng không biết vì sao tất cả các tin nhắn nhờ cất hộ đến hầu như chỉ hiển thị số ĐT mà lại không hiển thị tên làm đôi lúc cứ tưởng người là nhắn